Welkom

Van harte welkom bij Stichting Voedselbank Vlaardingen.
Met deze website willen wij u op de hoogte stellen van de doelstelling en werkzaamheden van Stichting Voedselbank Vlaardingen.

De voedselbank is afhankelijk van vrijwilligers.
De vrijwilligers zetten zich belangeloos in en verzetten heel veel werk. Zo zijn wij in staat wekelijks tussen 150 en 165 voedselpakketten in Vlaardingen te verspreiden via drie uitdeelpunten.

Het voedselpakket is een aanvulling op uw eigen wekelijkse boodschappen en is niet bedoeld als vervanging hiervan.

Wij ontvangen de voedselpakketten uit Rotterdam en vullen de pakketten bij met artikelen die Vlaardingse winkeliers en andere organisaties aan ons leveren (zie sponsors).

Regelmatig zult u in uw pakket diepvriesproducten aantreffen. Mocht een dergelijk artikel bij ontvangst al aan het ontdooien zijn, vriest u het dan niet meer in, maar eet/bereid het binnen afzienbare tijd.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk variatie in de wekelijkse voedselpakketten aan te brengen maar wij zijn afhankelijk van het aanbod van de leveranciers.

Mocht het zo zijn dat u twee maal, zonder berichtgeving vooraf, niet verschijnt om uw pakket op te halen, dan wordt u automatisch van de lijst verwijderd.

Voor vragen of om af te melden belt u met Atie van Witzenburg via telefoonnummer 06 39 51 26 17.