ANBI

ANBIDe Stichting Voedselbank Vlaardingen is sinds 25 april 2016 door het Ministerie van Financiën als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

K.v.K. en RSIN
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 65907477
RSIN/fiscaal nummer: 856311509

Postadres en contact
p/a Van Baerlestraat 199,
3134 ND Vlaardingen
Tel. nr. 06 – 39512617
e-mailadres: info@voedselbankvlaardingen.nl

Rabobank (IBAN) NL 78 RABO 0310194660

Bestuurssamenstelling:

  • Leo van Houwelingen – Voorzitter
  • Ria Witvoet – Secretaris
  • Wim Sinnema – Penningmeester
  • Atie van Witzenburg – Algemeen lid

Beleidsplan
Meer informatie is beschikbaar via deze link.

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloning toe aan haar bestuurders.
De Voedselbank Vlaardingen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning.
In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt zijn ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten van Voedselbank Vlaardingen
Het inzamelen van levensmiddelen; het uitdelen van levensmiddelen aan cliënten; het  verlenen van een luisterend oor; en adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag 2019 kunt u HIER downloaden
Het financieel jaarverslag 2018 kunt u HIER downloaden.
Een financiële verantwoording over 2017 kunt u HIER downloaden.
De begroting voor 2019 kunt u HIER downloaden.

Jaarverslagen Voedselbank Vlaardingen
U kunt het jaarverslag 2018 HIER downloaden.
U kunt het jaarverslag 2017 HIER downloaden.
U kunt het jaarverslag 2016 HIER downloaden.