ANBI

ANBIDe Stichting Voedselbank Vlaardingen is sinds 25 april 2016 door het Ministerie van Financiën als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

K.v.K. en RSIN
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 65907477
RSIN/fiscaal nummer: 856311509

Postadres en contact
p/a Van Baerlestraat 99,
3132 EC Vlaardingen
Tel. nr. 06 – 12 43 01 46
e-mailadres: info@voedselbankvlaardingen.nl

Rabobank (IBAN) NL 78 RABO 0310194660

Bestuurssamenstelling:

  • Leo van Houwelingen – Voorzitter
  • Ria Witvoet – Secretaris
  • Hans van der Vlies – Penningmeester
  • Atie van Witzenburg – Clientenadministratie
  • Karel van der Poel – Voedselwerving

Beleidsplan
Meer informatie is beschikbaar via deze link.

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloning toe aan haar bestuurders.
De Voedselbank Vlaardingen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning.
In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt zijn ten behoeve van de Voedselbank worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten van Voedselbank Vlaardingen
Het inzamelen van levensmiddelen; het uitdelen van levensmiddelen aan cliënten; het  verlenen van een luisterend oor; en adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Financiële verantwoording

Het financieel jaarverslag 2023 kunt u HIER downloaden.
Het financieel jaarverslag 2022 kunt u HIER downloaden.

De begroting voor 2024 kunt u HIER downloaden.
De begroting voor 2023 kunt u HIER downloaden.
De begroting voor 2022 kunt u HIER downloaden.

Jaarverslagen Voedselbank Vlaardingen

U kunt het jaarverslag 2023 HIER downloaden
U kunt het jaarverslag 2022 HIER downloaden