Belangrijk!

Wat u nog moet weten

  • Het is de bedoeling dat de aanvrager ZELF het pakket komt afhalen bij de uitdeelpost.
  • Voedselpakketten worden niet thuis bezorgd.
  • Neem altijd voldoende tassen mee, wij kunnen hierin helaas niet voorzien.
  • U moet zich altijd kunnen legitimeren en wanneer u niet in de gelegenheid bent om het pakket zelf op te halen dient u er zelf voor te zorgen dat iemand anders uw pakket komt ophalen. Deze persoon moet dan een door u getekend briefje kunnen overleggen waarin u toestemming geeft aan deze persoon om uw pakket in ontvangst te nemen. Ook deze persoon moet zich kunnen legitimeren.

Let op:
Wanneer u twee weken lang zonder afmelden uw pakket niet komt afhalen, gaan we ervan uit dat u geen pakket meer nodig hebt en wordt u van de uitdeellijst verwijderd. Wilt u toch weer een pakket ontvangen dan zult u een nieuwe aanvraag moeten indienen met de daaraan verbonden wachttijd.
U ontvangt in deze tijd dan ook geen voedselpakket.

Met regelmaat moeten er her intake gesprekken gehouden worden omdat de termijn voor het ontvangen van een voedselpakket bijna verstreken is. Wanneer er een intake of een her intake afspraak met u wordt gemaakt dient u deze afspraak ook na te komen.

Als u niet verschijnt op uw afspraak zal er vanaf dat moment geen pakket (meer) voor u klaar staan. Er moet dan weer een nieuwe afspraak gemaakt worden.