Contact

Voedselbank Vlaardingen

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

op telefoonnummer  (06) 39 51 26 17

Bij geen gehoor spreek dan duidelijk uw naam en tel.nr. in dan wordt u teruggebeld.

U kunt ook een e-mail sturen.

Contactpersoon: Atie van Witzenburg

E-mailadres voor algemene informatie: info@voedselbankvlaardingen.nl

Postadres:
Voedselbank Vlaardingen
Van Baerlestraat 199
3132 EE Vlaardingen

E-mailadres i.v.m. aanvragen voedselpakketten: aanvragen@voedselbankvlaardingen.nl

Bestuur:

Voorzitter                      Dhr.  L. van Houwelingen: voorzitter@voedselbankvlaardingen.nl
Secretaris                    Mevr. R. Witvoet: secretaris@voedselbankvlaardingen.nl
Penningmeester           Dhr. W. Sinnema: penningmeester@voedselbankvlaardingen.nl
Coördinatie                   Mevr. A. van Witzenburg: coordinator@voedselbankvlaardingen.nl
Algemeen lid                 Dhr. J. Buuron
Algemeen lid                 Dhr. K. van der Poel