Inzamelen boodschappen boxen

Door leden van de Bethelkerk werden 79 boodschappen boxen ad 50,00  euro verzameld voor onze cliënten via spaarzegels bij de supermarkt Boon en MCD.

Boodschappenbox - Voedselbank Vlaardingen