Spelregels

Aanmeldingsformulieren mogen niét door particulieren worden ingevuld, alleen door de Voedselbank of een hulpverlenende instantie.

Hulpverlenende instanties bieden bij het aanvraagformulier kopieën aan van alle onderstaande stukken. Ontvangt iemand leefgeld, dan is een leefgeldbewijs voldoende en hoeven geen andere gegevens te worden aangeleverd, tenzij van het leefgeld nog vaste lasten betaald moeten worden.

Welke gegevens zijn nodig bij het invullen van het aanmeldingsformulier?  

Onderstaande gegevens dient u bij aanmelding ter inzage te overleggen. U hoeft zelf geen kopieën te maken, u krijgt de papieren direct weer mee terug. Bij het ontbreken van de gevraagde papieren kunnen wij de aanvraag niét afronden en wordt eventuele uitgifte van een voedselpakket uitgesteld.

Zorgt u er dus voor dat u op uw afspraak alle gevraagde, originele papieren bij u hebt zodat de aanvraag zonder problemen snel afgehandeld kan worden. Aannames worden niet gehonoreerd.

 • Paspoort/ID kaart

De inkomsten:

 • Loon/ uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kind-gebonden budget
 • Alimentatie
 • Kostgeld kinderen, als de kinderen geen kostgeld betalen maar wel eigen inkomsten hebben worden zij niet meegerekend in de gezinssamenstelling.
 • Overige: Leefgeldbewijs van de laatste drie maanden

De uitgaven:

 • Volledige huur
 • Energiekosten
 • Water – Evides
 • Verzekeringen
 • Gemeentelijke heffingen
 • Waterschap – SVHW
 • Schulden – totaalbedrag per schuld en het aflosbedrag per schuld

Kosten voor de kinderen moeten van de kinderbijslag en het kindgebonden budget betaald worden.

Voor verschillende kosten zoals schoolkosten en sport- of culturele activiteiten kan in bepaalde gevallen een vergoeding worden aangevraagd bij:
de gemeente Vlaardingen / of telefonisch contact opnemen met: Stroomopwaarts –  tel.nr. 010 245 55 55.

Toelichting voor de aanmeldende instantie:

Gebruik het meest recente aanvraagformulier (om hiervan verzekerd te zijn gebruikt u de versie op de website).

Vul het formulier volledig en goed leesbaar in. 

 • Als er bijvoorbeeld beslag op de zorgtoeslag is, vermeldt dit dan. Het bedrag open laten betekent dat er telefonisch of per e-mail nadere inlichtingen worden opgevraagd; ook vertraagt dit de aanvraag.
 • Wanneer er schulden zijn, vermeld dan de daadwerkelijke aflossingsbedragen.
 • Van inwonende meerderjarige kinderen wordt een bijdrage verwacht, indien dit niet zo is, maak duidelijk waarom niet.
 • Vermeld duidelijk uw naam en contactgegevens, dit voorkomt dat we binnen uw organisatie op zoek moeten naar de hulpverlener van de cliënt.
 • Met ‘leefgeld’ doelen we op het bedrag per week (of maand) dat cliënt krijgt van kredietbank, bewindvoerder of andere schuldhulpverlener, daarbij worden alle vaste lasten en aflossingen dus al betaald en hoeft derhalve het inkomsten/uitgaven gedeelte niet ingevuld te worden.

“Stuurt u een bewijs van de hoogte van het leefgeld van de laatste drie maanden mee, dit kunnen recente bankafschriften zijn of een uitdraai van de kredietbank”.

Weet waar u uw handtekening voor zet!
Helaas komt het voor dat we bij het navragen over een aanvraag tot de conclusie komen dat een formulier door de cliënt zelf is ingevuld en er ‘slechts een handtekening’ is gezet door de hulpverlener. Dit is nadrukkelijk NIET de bedoeling, wij vertrouwen erop dat de ingevulde bedragen door de hulpverlener gecontroleerd zijn en de werkelijkheid weergeven, alleen door een eerlijke voorstelling van zaken zijn wij in staat diegene te ondersteunen die echt aan de criteria voldoen. Bovendien wijzen wij  in deze gevallen de aanvraag af en heeft de cliënt nog steeds niet de gewenste hulp.